444 36 69

Hızlı Başvur
Faktoring Nedir | Tam Finans

Mal ve hizmet satışından doğan alacakların temlik alınarak satıcı firmaya finansman,  tahsilat / alacak yönetimi ve garanti  hizmetlerinin sunulduğu finansal bir enstrümandır.

Faktoring İşleminde Taraflar

FAKTORİNG ŞİRKETİ: Faktoring hizmeti veren kuruluş

MÜŞTERİ : Faktoring hizmetinden yararlanan taraf (satıcı)

BORÇLU : Temlik konusu alacağın borçlusu (alıcı)

Faktoring hizmetinin verilebilmesi için faktoring şirketi ile müşteri arasında faktoring sözleşmesi imzalanması gereklidir.

 

Bir İşlemin Faktoring Olabilmesi İçin Hangi Şartların Varlığı Gerekir,

  • Satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş / edilecek bir ürün veya verilmiş / verilecek bir hizmet,
  • Bu ürün veya hizmetin tanımı, tutarı, ödeme vadesi gibi bilgiler içeren bir belge (fatura, sözleşme vb.),
  • Bu belgenin vadesinden önce satıcı tarafından bir faktoring şirketine temlik edilmiş olması.

 

Faktoring İşlemi Nasıl Yapılır?

  • 1. Adım: Müşteri, temlik etmek istediği alacağa ilişkin fatura ve söz konusu alacağın tahsilatına ilişkin ödeme aracı olan çek veya senedi faktoring şirketine iletir.
  • 2. Adım:  Faktoring şirketinin müşteri, borçlu ve işleme ilişkin değerlendirmeleri olumlu ise işlemin onaylandığına dair bilgi müşteriye iletilir.
  • 3. Adım: Faktoring şirketi ile müşteri arasında, faktoring sözleşmesi imzalanır.
  • 4. Adım: Müşteri; işleme konu olan fatura, çek/senet, alacak bildirim formu, ödeme talimatı gibi belgeleri faktoring şirketine teslim eder.
  • 5. Adım: Faktoring şirketi tarafından müşterinin hesabına ödeme gerçekleştirilir.
Biz Sizi Arayalım
Faturalı alacaklarınızı nakde çevirmek mi istiyorsunuz? Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.