444 36 69

Hızlı Başvur
Kişisel Verilerin
Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme ve açıklamalar, Şirketimiz Tam Finans Faktoring A.Ş tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında yapılmıştır.

Şirketimize ait internet sitesini kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, web sitemiz üzerinden bir işlem yapmak istediğinizde ve sitemizde mevcut uygulamaları kullanmak istediğinizde bu işlemin yapılabilmesi için gerekli olan ad-soyad, iletişim bilgileriniz sair kişisel verileriniz talep edilebilir. Şirketimiz talep edilen bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamı dışında hiçbir surette işlemeyecek ve bu bilgiler güvencemiz altında olacaktır.

Bu siteyi kullanarak mevcut uygulamalara girdiğinizde, verilerinizin işlenmesine onay vermeyi kabul etmiş sayılacaksınız. Bu uygulamaların koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayınız ve kişisel nitelikli herhangi bir veri vermeyiniz.

Şirketimiz web sitesi üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde şirketimiz bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır.

Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlarınızda gerekse sair yasal yollardan elde edilen kişisel verileriniz, sadece talepte bulunulan, kullanılan işlemin amacı ile sınırlı olarak toplanacak ve işlenecektir. Şirketimiz, tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek, sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile faktoring işlemlerini gerçekleştirmek üzere, yaptığınız başvurunuz ve/veya imzalayabileceğiniz faktoring sözleşmesi dolayısıyla, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, arşiv tutma, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Masak mevzuatı ve sair mevzuat gereği istihbarat, risk izleme ve önleme gerekçeleri ile faktoring faaliyetlerinin dayalı olduğu mevzuata istinaden, işlemlerini yerine getirmek ve takip etmek, söz konusu kanun ile getirilen kişisel verilerin devamlı surette doğru ve güncel olmasını temin  gibi amaçlarla bilgilerinizi işleyecek, toplayacak ve hakkınızdaki verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar verilerinizi muhafaza edebilecektir.

İşlenen bu kişisel verileriniz Şirketimizin faaliyet konusu ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevedeyurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı üçüncü kişilere faktoring faaliyetleri ile ilgili olarak ve bu amaçlarla aktarılabilecektir.

Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları, sadece pozisyonu ve görevi dolayısıyla verilerinizi bilme yetkisini haiz kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Şirketimiz kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için şirket içi ve dışı koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı, hash, şifreleme, SSL, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu niteliğindeki Şirketimiz’in iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Adres: Tam Finans Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük

Cemal Sahir Sok. 26/28 Profilo Plaza

A Blok Kat:2 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul

Mersis No: 1552448815399486

www.tamfinans.com.tr

Tel: 0 212 355 42 00

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgilerinizi başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

  • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
  • Noter vasıtasıyla bildirim,
  • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
  • Yukarıda bildirilen mail adreslerine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

 

Müşterilerimizin ve kamunun bilgisine iletiriz.

Saygılarımızla

Tam Finans Faktoring A.Ş.

Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili talepleriniz için tıklayın

Biz Sizi Arayalım
Faturalı alacaklarınızı nakde çevirmek mi istiyorsunuz? Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.